Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy bôi keo F-G01

MODEL F-G01 Max : Workpiece width   152 mm Power required 1/8 HP (3ph). 1/8 HP ( 1ph) Overall dimension (L x W x H) 610x420x840mm Shipping dimensions  (LxWxH) 650x470x1000mm Net weight 78.5kgs Gross Weight 100kg

Xem chi tiết
Máy finger bàn trượt đẩy tay FSM-460

Motor c¾t finger 7,5 HP Motor c­a c¾t 5 HP KÝch th­íc l­ìi c­a c¾t 254 x 100T x 4 x 50/1 ®v KÝch th­íc lµm viÖc 800 x 460 x 150 mm Träng l­îng m¸y/®ãng gãi 900/1000 kg KÝch th­íc ®ãng gãi 1820 x 1060 x 1730 mm

Xem chi tiết
Máy ghép dọc F-A02

MODEL F-A02 ASSEMBLE PRESS Available length of product 6.2 M Available thickness of product 60 mm Available width of product 160 mm Finger assembly pressure 0-150 kg/cm2 Feeding speed 80 m/min Capacity 60mm length product 5-6 PCS Hydraulic power unit 5 HP POWER REQUIRED   For feeding 1 HP For sizing saw 5 HP Dust outlet diameter 4″ Machine dimensions…

Xem chi tiết
Máy ghép dọc tự động F-A07

MODEL F-A 07 Available length of product 177” 4.5M Available thickness of product 2 13/32” (60mm) Available width of product 6 9/32”   (160mm) Max : Assembly pressure 0 ~ 100kg/ cm3 Hydraulic power unit 5 HP (3ph), 3 HP (1ph) Power required   For cut- off saw 5 HP (3ph), 5 HP (1ph) Machine dimensions (L x W x H) 262”…

Xem chi tiết
Máy đánh mộng F-C51

MODEL F- C 51 Max : available width working table 17 21/32”  ( 450mm) Range of material length 4 ½ ~ 39 11/16” Range of material width 1”  ~ 6  9/32” (25 ~ 160mm) Power required   For trimming saw 5 HP (3ph), 5 HP (1ph) For finger cutter 10 HP (3ph), 7 ½  HP (1ph) Dust outlet 6” x 1, 4” x 2…

Xem chi tiết
Máy đánh mộng finger F-C06

MÁY ĐÁNH MỘNG FINGER TỰ ĐỘNG MODEL: F – C06 MODEL F-C06 Max. available width working table 600 mm Range of material length 125-1000 mm Range of material width 30-160 mm Trimming saw speed                         2800 RPM/50HZ 3400 RPM/60HZ Finger cutter speed 5000 RPM Top scoring saw speed                     2800 RPM/50HZ 3400 RPM/60HZ Bottom scoring saw speed RPM/60HZ 2800 RPM/50HZ 3400  …

Xem chi tiết
Máy đánh mộng F-C05

MODEL F-CO5 (Right End) Max. available width working table 600 mm Range of material length 125-1000 mm Range of material width 30-160 mm Table moving speed Air/Oil cylinder variable speed   0~20m/min Trimming saw speed 2800 RPM/50HZ 3400 RPM/60HZ Finger cutter speed 5000 RPM Scoring saw speed 2800 RPM/50 HZ 3400 RPM/60 HZ POWER REQUIRED   For Conveyor 1/2 HP For…

Xem chi tiết
Máy đánh mộng tự động FSM-460A

MÁY ĐÁNH MỘNG FIGER BÁN TỰ ĐỘNG Manual type Finger joint shaper FSM-460A MODEL FSM-460A Motor trục dao finger 10HP Motor lưởi cưa 5HP Kích thước lưởi cưa 10”x100x4.0x40/5 pcs Khả năng làm việc 800x460x150mm Trọng lượng máy 1000/1100kg Kích thước đóng kiện 2050x1150x1500mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp