Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN Liên hệ

Tên công ty: Công ty TNHH Một Thành Viên THANH DANH ĐN
Địa chỉ: 12A/ 82, Khu Phố 5B, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Email: ctythanhdanhdn@yahoo.com
Điện thoại: 0251 2211 617  –  0251 2240 317
Fax: 025 1388 9815
MST: 3600841987
Website http://www.thanhdanhdn.com

Nhà cung cấp