Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy finger bàn trượt đẩy tay FSM-460

Giá:

Thông số kỹ thuật

Motor c¾t finger

7,5 HP

Motor c­a c¾t

5 HP

KÝch th­íc l­ìi c­a c¾t

254 x 100T x 4 x 50/1 ®v

KÝch th­íc lµm viÖc

800 x 460 x 150 mm

Träng l­îng m¸y/®ãng gãi

900/1000 kg

KÝch th­íc ®ãng gãi

1820 x 1060 x 1730 mm

Sản phẩm liên quan

Máy ghép thanh phôi ngắn

Máy ghép thanh phôi ngắn            

MÁY GHÉP THANH – GHÉP TẤM

MÁY GHÉP THANH – GHÉP TẤM                    

Máy ghép dọc tự động F-A07

MODEL F-A 07 Available length of product 177” 4.5M Available thickness of product 2 13/32” (60mm) Available width of product 6 9/32”   (160mm) Max : Assembly pressure 0 ~ 100kg/ cm3 Hydraulic power unit 5 HP (3ph), 3 HP (1ph) Power required   For cut- off saw 5 HP (3ph), 5 HP (1ph) Machine dimensions (L x W x H) 262”…

Nhà cung cấp