Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Van san 01

Giá:

Thông số kỹ thuật

IT TEM

Þ D(mm)

B (mm)

Þ d (mm)

Z

R Groove Cutter

170

3-6.1

40/50

16/24

L Tongue

173

3-6.1

40/50

16/24

R Groove Cutter

205

3-6.1

25.4/40

16

L Tongue

205

3-6.1

25.4/40

16

Nhà cung cấp