Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy ép veneer 2 mặt SC-48

Giá:

Thông số kỹ thuật

MODEL

WORKING AREA

MAX. PRESSURE

SC- 48

125×250

1. Way

SC – 510

150×305

2. Way

SC – 516

150×500

2. Way

 

Nhà cung cấp