Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy ép cao tầng CH-780-30K

Giá:

Thông số kỹ thuật

MODEL

WORKING AREA

P. WAY

CH-780-30K

100×360

1. Way

CH-780-40K

100×420

2. Way

Nhà cung cấp