Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy ép cao tầng 2 bàn CH-800-30K

Giá:

Thông số kỹ thuật

MODEL

WORKING AREA

P. WAY

CH-800-20K

120×240

1. Way

CH-800-30K

120×305

2. Way

CH-802-30K

120X240

2. Way

CH-802-30K

120×305

2. Way

Nhà cung cấp