Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy composer thủy lực 4 dàn

Giá:

Thông số kỹ thuật

MÁY COMPOSER THỦY LỰC 4 DÀN
MODEL: MRH4-4600-1300

 

Model

MRH4-4600-1300

Kích thước làm việc

4600mm x 1300mm x 10~210mm

Sức ép trên

125# ×  80    1 Side  8 PCS   Total 32 PCS

Sức ép giữa

40# × 150   1 Side  8 PCS   Total 32 PCS

Sức ép cạnh

63# × 550   1 Side  2 PCS   Total  8 PCS

Sức ép

140kg/Cm2

Bơm thủy lực

10HP

Motor

3HP 6P

Bộ giãm tốc

155# 1/600

Nhà cung cấp