Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy chà nhám veneer BS-1R

Giá:

Thông số kỹ thuật

MODEL

(ROLLER CONV)

2 HEADS

(BELT CONV)

2 HEADS

Kích thước làm việc lớn nhất(LxT)

1270 x 160 mm

1270 x 160 mm

Kích thước làm việc nhỏ nhất

780 mm

780 mm

Tốc độ đưa phôi

30~100 met/ phút.

15~60 met/ phút.

Motor đầu chà nhám 1

30Kw x 4P

30Kw x 4P

Motor đầu chà nhám 2

30Kw x 4P

30Kw x 4P

Bộ giảm tốc đưa phôi

5.5Kw x 4P(1/17)

5.5Kw x 4P(1/17)

Giảm tốc ( Lên & xuống)

0.75Kw x 4P(1/10)

0.75Kw x 4P(1/10)

Motor đánh cuộn

0.375Kw x 4P

0.375Kw x 4P

Kích thước máy (WxL)

51″ x 103″

51″ x 103″

Chiều cao làm việc

1035 mm

1035 mm

Nhà cung cấp