Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Máy băm tải nặng

Giá:

Thông số kỹ thuật

MÁY BĂM TẢI NẶNG

MODEL : BPP-THF-5.5 – 200

 

TYPE

POWER

(KW)

CAPACITY

(KG/T)

BPP –  THF  55

2×55

5-6

BPP – THF 75

2×75

6-7

BPP – THF 90

2×90

8-9

BPP – THF 110

2×90

10-11

BPP – THF 132

2×110

11-13

BPP – THF 160

2×132

14-15

BPP – THF  185

2×185

15-17

BPP – THF 200

2×20

17-20

 

TYPE

POWER

(KW)

CAPACITY

(KG/T)

BPP –  THF 5.5

2×2.5

0.3-0.6

BPP – THF 7.5

2 x 7.5

0.6-0.8

BPP – THF 11

2 x 11

0.9-1.1

BPP – THF 15

2 x 15

1-1.5

BPP – THF 18.5

2 x 18.5

1.5-2

BPP – THF 22

2 x 22

2-3

BPP – THF 37

2 x 37

3-4

BPP – THF 45

2 x 45

4-5

Nhà cung cấp