Tư vấn online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
MÁY BÓC CÓ TÂM

MBT 01

Giá: liên hệ

 MÁY BÓC CÓ TÂM

 

alt

alt

Maximum machining diameter
(UnitsM) 


 

 


 Main technical parameters 

2600×1300

1

2600×1600

1.3

2600×1800

1.6

2600×2000

1.8

Residual diameter180

Thickness Range0.3

Spindle Speed25/

Residual diameter180

Power
(Units
KW)

2600×1000

11

2600×1300

15

2600×1600

15

2600×1800

18.5

2600×2000

18.5

Weight
(Units
T)

2600×1000

5.8

2600×1300

6.4

2600×1600

6.6

2600×1800

6.8

2600×2000

7.6

 

 

 

Dimensions
(Units
M)

2600×1000

5×2.05×2

2600×1300

5×2.25×2.2

2600×1600

5×2.4×2.5

2600×1800

5×2.5×2.7

2600×2000

5.07×2.65×2.9