Tư vấn online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
MÁY KHOAN 21 ĐẦU 2 HÀNG

HS-21T2

Giá: liên hệ

 

   MÁY KHOAN 21 ĐẦU 2 HÀNG

   MODEL : HS -21T2

 

Th«ng sè kü thuËt

 

ChiÒu réng lµm viÖc

640 mm

Motor

2 HP x 1

§Çu khoan

21 mòi

D¶i khoan

80 mm

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mòi

32 mm