Tư vấn online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
MÁY FINGER BÀN TRƯỢT ĐẨY TAY

FSM - 460

Giá: liên hệ

MÁY FINGER BÀN TRƯỢT ĐẨY TAY 

MODEL : FSM - 460

Th«ng sè kü thuËt

 

Motor c¾t finger

7,5 HP

Motor c­a c¾t

5 HP

KÝch th­íc l­ìi c­a c¾t

254 x 100T x 4 x 50/1 ®v

KÝch th­íc lµm viÖc

800 x 460 x 150 mm

Träng l­îng m¸y/®ãng gãi

900/1000 kg

KÝch th­íc ®ãng gãi

1820 x 1060 x 1730 mm