Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Đầu khoan WD-317

Giá:

Thông số kỹ thuật

SPACING

THREAD

WEIGHT

Min

Max

 Max Capacity

25

96

Þ 15

M8X1.25P

5.1 kg

Nhà cung cấp